Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) mogą udzielić pożyczki swojej spółce. Pożyczka taka jest zwyczajowo nazywana "pożyczką wspólników".


W przypadku udzielenia pożyczki przez wspólników spółce z o.o., należy przestrzegać pewnych procedur i zasad, aby transakcja była zgodna z przepisami prawa:


1. Umowa pożyczki: Wspólnicy spółki z o.o. powinni sporządzić umowę pożyczki, w której określą szczegóły pożyczki, takie jak kwota pożyczki, oprocentowanie, termin zwrotu, warunki spłaty, zabezpieczenia (jeżeli są wymagane), itp.


2. Uchwała wspólników: Przed udzieleniem pożyczki, zaleca się podjęcie uchwały wspólników, w której będą zawarte informacje o transakcji, jej celu oraz warunkach.


3. Przedmiot działalności: Sprawdź, czy statut spółki uwzględnia możliwość udzielenia pożyczki przez wspólników. Jeżeli przedmiot działalności spółki zabrania udzielania lub brak odrębnej klauzuli dotyczącej pożyczek, może być konieczne dokonanie zmian w statucie.


4. Odniesienie się do równowagi finansowej: Przy udzielaniu pożyczek przez wspólników, konieczne jest zachowanie równowagi finansowej spółki, aby uniknąć sytuacji, w której spółka nie będzie w stanie spłacić pożyczki i w konsekwencji popadnie w kłopoty finansowe.


5. Oprocentowanie: Pożyczka powinna być oprocentowana, w celu zabezpieczenia interesów wspólników. Oprocentowanie powinno być uzgodnione między stronami i uwzględniać ryzyko powiązane z udzieleniem pożyczki.


6. Pożyczka wspólnika udzielana spółce kapitałowej jest neutralna podatkowo tzn ze nie podlega opłacie tzw podatkowi PCCWarto pamiętać, że każda sytuacja jest inna, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który zajmuje się prawem spółek, aby mieć pewność, że wszelkie formalności i przepisy są przestrzegane.