Mamy początek października, tak więc znamy już wysokość limitów, które będą obowiązywały w 2024 roku. 

Niestety ze względu na niski kurs euro mniej podatników będzie mogło skorzystać z uprawnień przewidzianych dla małych podatników oraz skorzystać z możliwości rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zmianie ulegnie również limit przychodów, po którego przekroczeniu powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych.

 Zgodnie z ustawą o podatku VAT status małego podatnika posiadają podmioty, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro. Przeliczenia tego limitu dokonuje się po kursie średnim euro, ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 2 października 2023 roku kurs ten wyniósł 4,6091 zł, a więc kwota limitu na 2024 rok, wyrażona w PLN wynosi 9 218 000 zł. 

Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi i agenci mają inny limit uprawniający ich do skorzystania z przywilejów małego podatnika – w ich przypadku jest to 45 000 euro, ale zasady przeliczania pozostają te same, więc w ich przypadku limit w PLN wynosi 207 000 zł. 

Zgodnie z przepisami podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych status małego podatnika mają podmioty, których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro. Przeliczenia dokonuje się na takich samych zasadach jak w podatku VAT, a więc limit wyrażony w PLN wynosi również 9 218 000 zł. 

Przypomnę jeszcze benefity małych podatników PIT i CIT. 

Po pierwsze mały podatnik CIT może skorzystać z 9% stawki podatki, a mali podatnicy PIT i CIT mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych do kwoty 50 000 euro (230 000 zł w 2024 roku). 

Kolejnym limitem, który uległ zmianie, jest limit uprawniający podatników do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tak jak w pozostałych przypadkach limit ten wynosi 2 mln euro i jest przeliczany przy zastosowaniu kursu średniego NBP ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października, ale nie jest zaokrąglany do tys. zł. Limit ten w 2024 roku będzie wynosił 9 218 200 zł. 

I ostatni limit – limit po przekroczeniu, którego podatnik zobowiązany jest do prowadzenia pełnych ksiąg. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jest to ponownie 2 mln zł, ale — uwaga — dotyczy on przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Przeliczenia na PLN dokonujemy na takich samych zasadach jak limit dotyczący ryczałtu, a więc równowartość tego limitu w PLN to 9 218 200 zł. 

Limity podatkowe w 2024 r. (prawo.pl)