01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

02

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

03

Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia VAT

04

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów opodatkowanych ryczałtem

05

Rozliczenie podatku ryczałtowo tzw. CIT Estoński

06

Kompleksowa obsługa rozliczeń z urzędem skarbowym

07

Przygotowanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych

08

Reprezentowanie przed organami kontroli

09

Audyty księgowo - podatkowe

10

Badania należytej staranności - Due diligence finansowy i podatkowy

11

Sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z pracownikami

12

Szkolenia wstępne i okresowe BHP